Over ‘Veilig Drinkwater Locatie’

In Nederland vinden wij veilig drinkwater heel normaal. Het water dat bij ons uit de kraan komt is veilig omdat het goed wordt aangeleverd en omdat we gebruik maken van een vaste, goed aangelegde en gecontroleerde installatie. Maar hoe zit dit bij tijdelijke waterinfrastructuren op bijvoorbeeld evenementen?

Het is een groeiende trend om op festivals en evenementen kraanwater aan te bieden aan de bezoekers, zowel via kranen om uit te drinken als sanitaire voorzieningen en hospitality. Het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie´, uitgegeven door Kiwa, draagt er zorg voor dat ook die tijdelijke waterinfrastructuur beoordeeld wordt en het vertrouwen biedt dat het drinkwater veilig is en dat de bezoeker ook weet dat het water veilig is.

Er zijn veel handelingen nodig om een goede waterinfrastructuur aan te leggen om drinkwater te kunnen leveren onder alle weersomstandigheden, op afgelegen gebied of op ruw terrein. Het keurmerk geeft het vertrouwen dat het met die infrastructuur geleverde drinkwater veilig is door zowel de werkprocessen van de installateur als de aangelegde waterinfrastructuur op alle relevante punten te controleren. Dit zijn onder andere: voldoende water, inzet van aantoonbaar deskundige medewerkers, op de juiste manier aangelegd en in gebruik gesteld (o.a. door leidingen te reinigen en te spoelen, monsters van de waterkwaliteit te nemen en het juiste beheer van de installatie tijdens het gebruik). Op deze manier kan iedereen genieten van veilig drinkwater op locatie!

De weg van water
Schoon drinkwater is niet vanzelfsprekend op evenementen. De consument is zich hier meestal niet van bewust. De drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon en veilig drinkwater in hun leidingnet, maar om het water vervolgens ook veilig te kunnen drinken is een goede drinkwaterinstallatie essentieel.

Er zijn allerlei momenten waarop verontreiniging van het water kan plaatsvinden. Denk hierbij aan verkeerde materialen, lange stilstand van het water of verkeerde aansluitingen. Door de werkmethodes van de gecertificeerde waterinstallateur kan dit risico tot een minimum teruggedrongen worden. Hierbij moet de waterinstallateur de eisen uit de Kiwa-beooordelingsrichtlijn in acht nemen.


Het keurmerk ‘Veilig Drinkwater Locatie’ biedt vertrouwen aan overheidsinstanties, evenementenorganisaties en niet te vergeten de consument dat het water op het desbetreffende evenement veilig en dus drinkbaar is. Het is een toegevoegde waarde voor installateurs om dit keurmerk te mogen voeren. Dit keurmerk is namelijk breder dan de wettelijke eisen. Het omvat ook eisen omtrent opleiding, dossierbeheer en vaste werkmethodes. Waterinfrastructuren vereisen namelijk een gedegen kennis en opleiding. Het keurmerk biedt op dat vlak vertrouwen dat dit onafhankelijk getoetst (Kiwa) en gewaarborgd is. Daarnaast is de herkenbaarheid van het keurmerk een grote pré naar alle controlerende instanties. Getoetste installateurs kunnen het keurmerk uitdragen en gebruiken bij de evenementen waar zij werken.


De beoordelingsrichtlijn die Kiwa heeft opgesteld is een set van regels en afspraken waaraan minimaal voldaan moet worden. Voeren van het keurmerk is geen wettelijke verplichting maar een vrijwillige regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarbovenop de extra kwaliteitseisen.


Tijdelijke locaties

Wanneer een waterinstallateur door Kiwa gecertifeerd is en dus het keurmerk mag voeren, kan deze vervolgens zelf het keurmerk afgeven aan tijdelijke locaties. Dit houdt in dat alle tijdelijke locaties die korter dan één jaar draaien dit keurmerk kunnen aanvragen bij de gecertificeerde waterinstallateur. Dit zijn bijvoorbeeld: evenementen, beurzen, industrie, tijdelijke voorzieningen, tentenkampen en tijdelijke keukens voor ziekenhuizen. Als de installateur gecertficeerd is dan heeft deze het recht om het keurmerk op een evenement af te geven. Auditing van de installateur vindt jaarlijks plaats en afhankelijk van het aantal uitgevoerde projecten vinden één of meerdere steekproeven op tijdelijke locaties plaats.

Over Kiwa
Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa heeft haar sporen al meerdere jaren in de waterwereld verdient en is betrokken bij diverse ontwikkelingen op het gebied van water.

Kiwa is beheerder van de beoordelingsrichtlijn en daarnaast toetsend ten overstaande van de wet en regelgeving. De ‘Beoordelingsrichtlijn’ die Kiwa heeft opgesteld richt zich op de uitvoering van het proces door bedrijven die tijdelijke drinkwaterinfrastructuren ontwerpen, aanleggen, in gebruik stellen en gedurende het gebruik beheren.


Over de Technische adviescommissie

De technische adviescommissie kijkt vanuit diverse disciplines naar de richtlijn en geeft advies. De technische adviescommissie is als volgt samengesteld:

• Rosé Derwort Kiwa Nederland BV
,
• Hella Kok GGD Amsterdam,
• Rob Kloosterman PWN, namens Vewin
,
• Peter van den Outenaar PWN, namens Vewin
,
• Jack Beerens Van Overbeek Sanitair B.V.
,
• Kees Poortema (secretaris) Kiwa Nederland B.V.
,
• Joey van Straalen MTD Holding B.V.
,
• Willem Westermann VVEM – Vereniging van Evenementenmakers